Marijampolės pašto kodas


2010-09-01 ATNAUJINAMAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PARDAVIMAS. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr.236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin.2008, Nr.2-66 (2008-01-05), 9 punktu, visi asmenys, kurie yra padavę prašymus pirkti žemės sklypus, tačiau su jais valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – pardavimo sutartys nėra sudarytos, ir kurie pageidauja, kad jiems pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą būtų taikoma valstybės parama įsigyjant žemę, žemėtvarkos skyriaus specialistams seniūnijose iki šių metų kovo 21 d. turi pateikti papildomus prašymus ir dokumentus: Plačiau... Pašto kodai 2010-07-07 INFORMACIJA GYVENTOJAMS. Informuojame, kad įgyvendinus Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XI-318 nuo 2010 m. liepos 1 dienos apskrities viršininko pareigybė ir apskrities viršininko administracija yra panaikinta. Panaikinus apskrities viršininko pareigybę ir apskrities viršininko administraciją, dalis jos vykdomų funkcijų deleguotos ministerijoms, dalis savivaldybėms. Informuojame, kur gyventojai gali kreiptis dėl anksčiau vykdytų apskrities viršininko administracijos funkcijų. Plačiau...

Dolerio kursas

Norint sužinot koksai šiuo metu kursas sekitia šią nuorodą, dolerio kursas Dolerio kursas
2010-06-28 Svarbi informacija. Pašto kodai Informuojame, kad nuo liepos 1 dienos Apskričių viršininkų pareigybės ir apskričių viršininkų administracijos panaikinamos. Panaikinus apskričių viršininkų pareigybes ir apskričių viršininkų administracijas, dalis funkcijų bus deleguotos ministerijoms, dalį perims savivaldybės. Todėl gyventojai ir po reformos bus aptarnaujami apskričių teritorijose – ministerijų ir kitų valstybės institucijų padaliniuose bei savivaldybėse.Apskričių reformos tikslas – panaikinti tarpines ir besidubliuojančias funkcijas, sumažinti biurokratizmą bei padaryti paslaugų teikimą patogesnį žmogui. Iš 88 funkcijų, kurias vykdo apskričių viršininkai, net 58 bus išvis panaikintos, 10 atiduota savivaldybėms ir 20 – valstybės institucijoms. Apskričių reforma buvo pradėta įgyvendinti dar praėjusiais metais. Jos reikalingumui pritarė ir Seimas, tvirtindamas Vyriausybės programą.Gyventojams, nežinantiems kur po liepos 1 dienos ieškoti informacijos dėl vienos ar kitos paslaugos, rekomenduojame kreiptis į vietos savivaldybę arba reikalingos įstaigos prie ministerijų teritorinį padalinį savo regione. Vyriausybė gyventojų klausimams apie apskričių reformą taip pat atidarė specialią telefono liniją – 8 5 266 37 11. Pasiskambinus minėtu telefonu, piliečiai galės gauti informacijos, kur jiems kreiptis rūpimu klausimu. Plačiau... 2010-06-22 Birželio 28 d. vyks Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis . Pašto kodai 2010 m. birželio 28 d. 10.00 val. vyks Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis. Posėdyje svarstomi klausimai: Plačiau... Sports Betting Script 2010-06-09 Baigėsi terminas projektinių pasiūlymų teikimui priemonėms „Teritorijų planavimas“ ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ įgyvendinti. Iki 2010 m. birželio 3 d. Marijampolės regiono savivaldybių administracijos teikė projektinius pasiūlymus, pretenduodamos į regiono projektams skirtas ES fondų lėšas pagal dvi priemones: „Teritorijų planavimas“ ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.